Banner

Banner

woensdag 20 januari 2016

Verhuurders, let op met de antidiscriminatiewet!

WONEN IS EEN GRONDRECHT


De tijd gaat snel, dit is alweer het eerste blogbericht van het nieuwe jaar. Het volledige Optimmo team wenst u een fantastisch 2016. We hopen in 2016 nog veel te kunnen samenwerken zodat ons team de geschikte huurders kan selecteren voor uw eigendommen!

Optimmo hecht veel belang aan transparantie op de vastgoedmarkt. Ook moeilijke thema's moeten we durven bespreken. Actueel is momenteel de antidiscriminatiewet op de vastgoedmarkt.

Het recht op wonen is een grondrecht. Dit mag dus op geen enkele wijze geweigerd worden aan mensen op basis van ras, seksuele geaardheid, religie, … In realiteit gebeurt het echter veel dat mensen het woonrecht geweigerd wordt op basis van een handicap, de huidskleur, … Dit door te weigeren om te verhuren of door bijvoorbeeld extreem hoge huursommen te vragen. Deze situaties doen zich in de praktijk voor, maar er komen steeds meer klachten binnen bij het Centrum voor Gelijke Kansen. Dit resulteert dan ook in meer aandacht voor deze problematiek. Bijgevolg zijn er veel benadeelde huurders die naar de Huurdersbond stappen om hun woonrecht op te eisen. Hieruit vloeien dan weer meer controles voort op de vastgoedmarkt.

Optimmo streeft ernaar om huurders te selecteren op basis van inkomen/financiƫle mogelijkheden en stabiliteit. Reeds 16% van onze huurders zijn niet van Belgische origine. Hier doen zich niet meer of geen andere problemen voor dan bij onze autochtone huurders. 50% van onze huurders zijn alleenstaanden en ook bij hen zien we geen andere problemen dan bij de zogezegde 'droomhuurder'.

Een verhuurder kan uiteraard niet verplicht worden om te verhuren aan om het even welke kandidaat. Een ‘betere’ huurder mag geselecteerd, echter deze selectie mag enkel gebeuren op basis van objectieve criteria. Is de kandidaat-huurder in staat om maandelijks de huur tijdig te betalen? Is uw woning voldoende groot voor een gezin met vb. 5 kinderen?
Echter weigeren te verhuren omdat een gezin bijvoorbeeld van vreemde afkomst is, is verboden bij wet. Wij als vastgoedkantoor willen onze verhuurders daarvan op de hoogte brengen en waarschuwen. We geven dan ook als tip mee om zeer goed op te letten bij de selectie van uw kandidaat-huurders en de criteria die u hiervoor gebruikt...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten